Interneta piedāvājums

Cenas norādītas slēdzot līgumu uz 24 mēnešiem.


Interneta piedāvājumi

Internets 1008 €

  • 100 Mbit/s upload
  • 100 Mbit/s download
  • Optika

Internets 50017 €

  • 500 Mbit/s upload
  • 500 Mbit/s download
  • Optika

Televīzija


Kompleksie piedāvājumi

Internets 100 + TV 12.80

Internets 250 + TV 15.80