Interneta piedāvājums

Cenas norādītas slēdzot līgumu uz 24 mēnešiem.


Interneta piedāvājumi

Internets 1008 €

  • 100 Mbit/s upload
  • 100 Mbit/s download
  • Optika

Internets 50020 €

  • 500 Mbit/s upload
  • 500 Mbit/s download
  • Optika

Televīzija

TV 303.00 €


Kompleksie piedāvājumi

Internets 100 TV 30 10 €

Internets 100 TV 70 14 €

Internets 250 TV 70 17 €

Internets 500 TV 30 21 €

Internets 500 TV 70 25 €